De Raad van Commissarissen (RvC) van onze scholengroep bestaat vanaf 1 augustus 2023, na de bestuurlijke fusie met het Dorenweerd College, uit zeven personen.

De RvC oefent zijn taken uit op basis van de vastgelegde statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

Code goed onderwijsbestuur voor het VO

De RvC handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code goed onderwijsbestuur voor het VO. Tevens is de RvC (collectief) lid van de VTOI en weet zich vertegenwoordigd door deze vereniging in onder andere de CAO-afspraken voor bestuurders. De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast.

Samenstelling van de RvC

Dhr. A. Jongstra

Functie in RvC: Voorzitter
Aandachtsgebied:
Commissies: Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden: Directeur Bestuurder van een Woning cooperatie
Nevenfuncties: Bestuurslid Bouwsociëteit Stedendriehoek, voorzitter Stichting Apeldoorn Financieel Fit

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Mw. J.M.J. Mens

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkeling
Commissies: Renumeratiecommissie, Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
– Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stadkamer Zwolle
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

1e benoeming: 01-02-2020 t/m 01-02-2024
2e benoeming:

Mw. A. van de Klift

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Gemeentesecretaris/algemeen directeur van een gemeente in Gelderland
Nevenfuncties:
– Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oss
– Lid Raad van Toezicht stichting Trivium
– Bestuurslid Stedelijk Netwerk Nijmegen
– President-Commissaris YMCA Management BV
– Voorzitter Stichting YMCA Vermogensbeheer

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Dhr. Th. Verwoert RA RE

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Registeraccountant-partner
Nevenfuncties:
– Geen

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. P.M. Schouten

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: Hoofd bedrijfsbureau en bestuurssecretaris Lindenberg Cultuurhuis, Nijmegen
Nevenfuncties:
– zelfstandig bestuursondersteuner

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. A. Schipper

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied:
Commissies:
Reguliere werkzaamheden:
Nevenfuncties:

1e benoeming: 01-08-2023 t/m
2e benoeming:

Dhr. H. Danser

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied:
Commissies:
Reguliere werkzaamheden:
Nevenfuncties:

1e benoeming: 01-08-2023 t/m
2e benoeming: