De Raad van Commissarissen (RvC) van onze scholengroep bestaat op dit moment uit zeven personen.

De RvC oefent zijn taken uit op basis van de vastgelegde statuten en reglementen. De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

Good governance

Good governance, waarop het toezichthouden binnen de scholengroep is gebaseerd, heeft te maken met de wijze waarop bestuur en toezicht elkaar versterken en vanuit hun rol en positie binnen de organisatie het goede gesprek voeren over strategie, beleid en bereikte resultaten. De Raad van Commissarissen vervult in dezen vier rollen:

  • Rol als toezichthouder.
  • Rol als sparringpartner.
  • Rol als werkgever.
  • Rol als netwerker en ambassadeur van de organisatie.

De Raad vertrouwt vanuit haar rol de bestuurder de dagelijkse leiding van de organisatie toe en de bestuurder verstrekt vanuit zijn rol alle informatie en gegevens die nodig zijn om bovenstaande rollen objectief en als ‘critical friend’ te kunnen vervullen. Het belang en continuïteit van de organisatie staan hierbij te allen tijde voorop.

In het ‘Visiedocument Toezichthouden’ is de wijze van rolvervulling binnen de governancestructuur van de Stichting Scholengroep LingeRijn beschreven en door vaststelling door de Raad verankerd.

Samenstelling van de RvC

Dhr. A. Jongstra

Functie in RvC: Voorzitter
Commissies: Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden: Directeur Bestuurder van een Woningcorporatie
Nevenfuncties: geen

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Mw. J.M.J. Mens

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkeling
Commissies: Renumeratiecommissie
Reguliere werkzaamheden: zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
– Lid RvT Cibap, vakschool voor vormgeving, Zwolle
– Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

1e benoeming: 01-02-2020 t/m 01-02-2024
2e benoeming: 01-02-2024  t/m 01-02-2028

Mw. A. van de Klift

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: Gemeentesecretaris/algemeen directeur van een gemeente in Gelderland
Nevenfuncties:
– Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oss
– Lid Raad van Toezicht stichting Trivium
– Bestuurslid Stedelijk Netwerk Nijmegen
– Lid commissie VNG EKEM
– Voorzitter FAMO
– Voorzitter van de Stichting YMCA Vermogens-beheer
– President-Commissaris van de YMCA Management BV

1e benoeming: 01-08-2021 t/m 01-08-2025
2e benoeming:

Dhr. Th. Verwoert RA RE

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering
Commissies: Auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: gepensioneerd
Nevenfuncties:
– Docent accountancy Hogeschool Arnhem

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. P.M. Schouten

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: Hoofd bedrijfsbureau en bestuurssecretaris Lindenberg Cultuurhuis, Nijmegen
Nevenfuncties:
–  zelfstandig bestuursondersteuner

1e benoeming: 01-08-2016 t/m 01-08-2020
2e benoeming: 01-08-2020 t/m 01-08-2024

Mw. A. Schipper

Functie in RvC: Lid
Aandachtsgebied: onderwijs en kwaliteit
Commissies: commissie Onderwijs & Kwaliteit
Reguliere werkzaamheden: zelfstandig onderwijsadviseur
Nevenfuncties: Geen
Benoeming: 01-08-2023 t/m 01-08-2024

Dhr. H. Danser

Functie in RvC: Lid en vicevoorzitter
Aandachtsgebied: Financiën
Commissies: auditcommissie
Reguliere werkzaamheden: gepensioneerd
Nevenfuncties: geen
Benoeming: 01-08-2023 t/m 01-08-2025