Als scholengroep hebben wij een heldere gezamenlijke maatschappelijke opdracht, een missie.

Waarom bestaan we, wat is ons doel? Onze missie geeft richting en betekenis aan alles wat wij doen voor de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die naar onze scholen komen.

Missie

“Scholengroep LingeRijn biedt dicht bij huis, ambitieus en eigentijds onderwijs op maat aan leerlingen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende en dynamische leeromgeving. Daarbij zetten wij in op het bieden van kansen en talentontwikkeling. We helpen de leerlingen om een toekomstrichting te vinden die bij hen past, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie. De scholengroep biedt ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. We richten onze blik op de wereld en koesteren diversiteit. We zijn trots op onze rol binnen de samenleving en voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers.”

Kernwaarden

Bij het uitvoeren van deze missie baseren wij ons op gezamenlijke kernwaarden die verankerd zijn in ons dagelijks handelen. Ze geven houvast aan onze medewerkers, onze leerlingen, ouders en iedereen met wie we samenwerken om het beste onderwijs in de regio te realiseren.

Onze kernwaarden vormen samen het woord STERK.

S – Samenwerken;
T – Trots;
E – Eigentijds;
R – Richting de wereld;
K – Kansen bieden.

Wat bedoelen we hier feitelijk mee en wat betekent STERK voor ons dagelijks handelen?

Samenwerken: We leren met en van elkaar, met en van onze leerlingen, hun ouders en onze partners. Samen werken we aan het beste onderwijs in de regio.

Trots: We zijn trots op onze leerlingen, op onze medewerkers en op de resultaten die ze bereiken. Ook zijn we trots op onze samenwerkingsverbanden. We zijn er trots op dat we de onderwijspartner in de regio zijn.

Eigentijds: We bieden onderwijs van nu, in het nu. Een modern aanbod van gepersonaliseerd, maatschappelijk relevant onderwijs, met nieuwe, interactieve werkvormen en hulpmiddelen.

Richting de wereld: We zijn ‘Wereldscholen in de Betuwe’. We bereiden onze leerlingen voor op hun rol in de maatschappij, zodat zij uitgroeien tot wereldburgers.

Kansen bieden: We bieden kansen. Aan leerlingen, maar ook aan medewerkers. Talentontwikkeling en maatwerk staan centraal, zowel in ons onderwijsaanbod als in ons personeelsbeleid. Samen werken we aan een leven lang leren.