De scholen binnen onze scholengroep zijn niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van eigendommen, leermiddelen etc. van leerlingen.

Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een afzonderlijke eigendommenverzekering afsluiten waarmee risico’s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van de leerling worden gedekt. Voor de duidelijkheid: het gaat dan om schade die ontstaat tijdens het verblijf op school of gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd, of het van huis of school gaan naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/ hulpkracht aangegeven plaats in relatie tot school.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van onze verzekeraar: www.leerlingenverzekering.nl Ook de inboedelverzekering van ouder(s)/verzorger(s) kan in dezen mogelijk dekking bieden wanneer deze is uitgebreid met een zogenaamde ‘buitenshuisdekking’ voor ‘mobiele inboedel’, zoals laptops, mobiele telefoons, sportspullen e.d. Het verdient aanbeveling om hierover navraag te doen bij uw verzekeraar. Voor schade door een leerling toegebracht aan gebouwen, inventaris, leermiddelen van anderen e.d. zijn de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk. Scholengroep LingeRijn adviseert de ouder(s)/verzorger(s) een WA-verzekering af te sluiten wanneer dit nog niet gebeurd is.