Het bevoegd gezag en bestuur van onze scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB), bestaande uit:

Mevrouw I.M. van Eekelen

Contactgegevens CvB
Postbus 19
6680 AA Bemmel
tel. (0481) 47 05 57
fax (0481) 47 05 50
info@lingerijn.nl

Bestuurssecretaris
Dhr. F. van Rhoon
f.vanrhoon@lingerijn.nl

Bestuursondersteuner
Mw. M. Spaans
tel. (0481) 47 05 57
m.spaans@lingerijn.nl