Scholengroep LingeRijn
Met de toetreding van VO-school Dorenweerd College te Doorwerth is onze scholengroepnaam per 1 augustus 2023 veranderd van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) naar Scholengroep LingeRijn. Samen (Dorenweerd College, HPC Zetten, OBC Bemmel, OBC Elst, OBC Huissen en basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool) staan we nog STERKer voor ons regionale onderwijs.

Fusie Dorenweerd College
Per 1 aug 2023 hebben wij, de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) en Dorenweerd College (DWC), de krachten gebundeld. Dit heeft vorm gekregen in een bestuurlijke fusie. In de vele gesprekken en onderzoeken die vooraf gingen, kwam er een duidelijk verhaal naar voren: wij kunnen als scholen veel van elkaar leren en samen ook efficiënter te werk gaan. Het uitgangspunt van de samenwerking: respect voor ieders eigenheid, alle scholen hebben en behouden hun eigen naam, kleur en karakter.

Groter worden om kleinschalig te kunnen blijven
Door de fusie met het Dorenweerd College hebben we als scholengroep onze plek in de regio vergroot en verder verstevigd, zijn er voor onze medewerkers en leerlingen meer ontwikkelkansen ontstaan en is de scholengroep als werkgever nog aantrekkelijker geworden. Dus juist doordat we iets groter zijn geworden, behouden onze scholen de kleinschaligheid die ons onderwijs juist zo sterk maakt.

Een nieuwe naam en een nieuw logo
De naam Scholengroep LingeRijn is tot stand gekomen door creatieve sessies met leerlingen en medewerkers van SgOMB en Dorenweerd College. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de naam de visie moet uitstralen, kort, krachtig en herkenbaar moet zijn. Het regionale karakter, de passie voor thuisnabij onderwijs zijn ingrediënten geweest om te kijken naar elementen in het gebied waar de scholen zich in begeven. De prachtige, sierlijke Linge in combinatie met die sterke Rijn gaf uiteindelijk in deze sessies de naam Scholengroep LingeRijn. Bedankt leerlingen en collega’s voor deze mooie, nieuwe naam!

Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe ons nieuwe logo is opgebouwd

LingeRijn – wat ons samen drijft…..
De Linge en de Rijn, twee krachtige rivieren met historie, die samen een weg banen in het gebied waar onze scholen staan. Een gebied waar we samen STERK staan voor het regionale onderwijs en de lokale gemeenschap. Scholengroep LingeRijn biedt kwalitatief, ambitieus en eigentijds onderwijs dicht bij huis, zodat kinderen zich in hun vertrouwde omgeving optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Verdere wijzigingen?
Website: www.lingerijn.nl
Het algemeen emailadres: info@lingerijn.nl
Crediteuren: crediteuren@lingerijn.nl
Andere gegevens zoals de namen van de scholen,  postadressen, IBAN, KVK etc. zijn ongewijzigd.