Als scholengroep werken we veel met persoonsgegevens zoals die van leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. We zijn als school verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig verwerken van deze gegevens.

De AVG kent een veelheid aan wettelijke regels. Vragen die hierbij terugkomen zijn: Wat zijn precies persoonsgegevens? Mag je zomaar persoonsgegevens verwerken? Waar moet je je aan houden? Hoe zit het met de leeftijd van leerlingen en de AVG? Hoe moet ik omgaan met een datalek? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen in de korte AVG-info’s. Deze worden z.s.m. aangepast.