Op zoek naar een uitdagende kans om ervaring en passie voor onderwijs en kwaliteit in te zetten voor de ontwikkeling van toekomstige generaties? In de Raad van Commissarissen (RvC) van Scholengroep LingeRijn ontstaat per 1 augustus 2024 een vacature voor een:

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

(expertise onderwijs en kwaliteit)

Wie zijn wij?

Scholengroep LingeRijn is een ambitieuze, eigentijdse scholengroep met een sterke regionale focus. Met maar liefst 6 locaties voor Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs in Bemmel, Elst, Doorwerth, Huissen en Zetten, bieden wij maatwerkonderwijs aan meer dan 4500 leerlingen tussen 4 en 18 jaar. Onze 650 toegewijde medewerkers zetten zich iedere dag weer in voor een uitdagende en dynamische leeromgeving.

Bij LingeRijn draait alles om verbinding. Van de connecties tussen scholen tot de samenwerking tussen medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers; wij geloven in de kracht van onderlinge betrokkenheid. Deze verbindingen creëren de ruimte voor focus op ontwikkeling: van leerlingen, medewerkers en de organisatie als geheel.

Respect voor diversiteit en verschillende geloofsovertuigingen staat bij ons hoog in het vaandel. Trots op onze rol binnen de samenleving, voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van zowel leerlingen als medewerkers.

Binnen onze scholengroep omarmen wij de besturingsfilosofie van ‘samen leidinggeven aan leren’. Onze kernvraag, die op alle niveaus geldt, luidt: “Hoe kunnen we blijven streven naar aantoonbaar beter onderwijs?” De schooldirecteuren/rectoren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. De bestuurder houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de resultaten van de stichting. Binnen de stichting worden de bestuurder en de Raad van Commissarissen ondersteund door het Bestuursbureau.

Wat vragen wij van het nieuwe lid RvC?

Van het nieuwe lid RvC vragen wij een stevige maatschappelijke betrokkenheid en ruime leidinggevende ervaring. Het is vanzelfsprekend dat deze persoon aantoonbare ervaring heeft met/in het primair en/of voortgezet onderwijs. Wij zoeken een kandidaat die de missie, visie en strategische doelstellingen van LingeRijn omarmt en onderschrijft, evenals het karakter van interconfessioneel onderwijs.

De Raad van Commissarissen heeft onder andere als taak om toezicht te houden op het uitvoeren van het strategisch (meerjaren-) en het personeelsbeleid van de scholengroep en het jaarverslag, begroting en jaarrekening goed te keuren. Ook houdt de Raad toezicht op de onderwijskwaliteit. We rekenen erop dat het nieuwe lid in staat is om hier een constructieve bijdrage aan te leveren.

Een sterk moreel kompas en een scherp oog voor integriteitsvraagstukken zijn essentieel. Het goed functioneren van de Raad van Commissarissen vereist een hoog niveau van (zelf)reflectie bij de leden. We verwachten dat deze persoon bereid is om kritisch te kijken naar zowel zijn eigen prestaties als het functioneren van het collectief. Hij dient vertrouwd te zijn met en zijn steun te verlenen aan de algemeen geldende governancecode.

We verwachten van deze persoon voldoende tijd en aandacht voor deze (neven)functie, en een sterke verbondenheid met onze regio. De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in de samenstelling, en specifiek voor deze persoon is expertise op het gebied van onderwijs en kwaliteit vereist.

Het ideale lid voor onze RvC beschikt over:

  • Ruime leidinggevende ervaring.
  • Een solide professionele achtergrond in het (primair en/of voortgezet) onderwijs.
  • Sterke verbondenheid met en diepgaand inzicht in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs. En het vermogen om vooruit te kijken naar toekomstige trends in zowel het primair als voortgezet onderwijs.
  • Gedegen kennis van strategische vraagstukken die van invloed zijn op het onderwijs in het algemeen en specifiek op onderwijsinstellingen. Deze expertise stelt u in staat om vraagstukken helder te vertalen naar de organisatie.
  • Ervaring in het monitoren van de onderwijskwaliteit, inclusief resultaten, volgens het onderzoeks- en waarderingskader van de inspectie van het onderwijs.

Praktische informatie en procedure

Bent u de geschikte kandidaat? Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren! De vergoeding is conform de richtlijnen van de VTOI.

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u versturen naar m.wagter@lingerijn.nl, ter attentie van mevrouw José Mens, lid Raad van Commissarissen. De gespreksronden met de commissies vinden plaats in Bemmel. De eerste gespreksronde is op 14 mei vanaf 18.00 uur en de tweede gespreksronde op 21 mei vanaf 17.30 uur.

Indien u meer informatie wenst, kunt u dit kenbaar maken via m.wagter@lingerijn.nl. Er zal dan een telefonische afspraak met José Mens worden ingepland.
We zien uw reactie graag uiterlijk 19 april 2024 tegemoet.