Onze scholengroep heeft sinds eind 2019 de titel aspirant-opleidingsschool. Samen met Arentheem College, HAN, HANILS, HAN Pabo, Instituut Sport en Bewegen, HAN-masterprogramma’s en Radboud Docenten Academie vormen wij opleidingsschool Alium.

In een opleidingsschool werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van nieuwe docenten. Studenten leren van ervaren docenten en omgekeerd leren onze docenten van de studenten omdat zij nieuwe ideeën de school in brengen. Dit levert een positieve uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs. We bieden een afgesproken aantal stageplekken aan voor studenten van deze opleidingen. Onze docenten begeleiden deze studenten. De docenten zijn daarvoor opgeleid en worden gecoacht door een begeleider op school (schoolopleider), een begeleider van het ILS en een begeleider van de RDA. Studenten van de opleiding leraar basisonderwijs (PABO) kunnen hun stage lopen in het voortgezet onderwijs op vmbo-locaties en natuurlijk ook in het basisonderwijs.

Alium streeft naar optimale afstemming van de opleiding van een student door te werken in de driehoek opleiding – school – student. Het opleidingsinstituut (HAN Academie Educatie) en de scholen hebben samen het eerstejaars curriculum voor onderwijskunde ontworpen waardoor opleiding en stage niet langer twee gescheiden werelden zijn.

Module Oriëntatie op Beroep

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de module Oriëntatie op Beroep aangeboden. De lessen worden door docenten van de HAN en Alium docenten samen gegeven aan alle eerstejaars studenten die binnen Alium stagelopen, dus van verschillende vakken en van verschillende scholen. De bijeenkomsten worden gegeven op de werkplek (=de locaties van de diverse scholen), zodat de lespraktijk altijd dichtbij is en kennis kan worden toegepast. De vraag die in dit eerste jaar centraal staat is: Kan en wil ik leraar worden?

De eerstejaarsstudenten hebben op 1 april jl. met een presentatie het programma Oriëntatie op Beroep afgesloten. Sander Elbers, student geschiedenis, heeft dit wel op een zeer originele wijze gedaan. KLIK HIER om zijn presentatie te bekijken.